Makaleler
Trafik Kazası Yapana Dava Açılması

TRAFİK KAZASI YAPANA DAVA AÇILMASI

Trafik Kazası günlük yaşantımızda hepimizin başına her an gelebilecek, olaylardan dır. Bazen maddi hasarlı bazen de ölümle sonuçlanan kazalarda, mağdur olanın açabileceği davalardandır tazminat davaları.

                          Trafik kazası yapana dava açılması‘nı hak kazanan, karşı taraf Kazada ölen veya vücudu hasar gören, belki eski sağlığına kavuşamayacak olan, olaydan habersiz ve suçu olmadan zarar gören diğer kişilerde tazminat davası açabilir. Ölüm le sonuçlanan Trafik kazalarında, ölüme sebebiyet veren de Tazminat haricinde, hapis cezasına çarptırılabiliyor. 

Trafik Kazası Sonrasında Dava Hangi Mahkemede Açılmalı?

Trafik kazası sonrası, araçlar sigortalı ise Asliye Ticaret Mahkemesinde, sigortalı değilse Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmanız gerekebilir. Trafik kazası yapana dava açılması, açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarınız’ a bakacak olan görevli mahkeme haricinde, ölümle sonuçlanan kazalarda Ağır Ceza Mahkemesine veya Asliye Ceza Mahkemesine de gidilebilir. Devamında Takdir ilgili  Mahkemenin kararına bağlı olarak, ölüme sebebiyet verene Ceza Mahkemesince 4 ila 7- yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Kazanın olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine gidilebileceği gibi, kazaya sebebiyet verenin ikametgahının bulunduğu bölgedeki Asliye hukuk Mahkemesine de Tazminat davaları için müracaat edilebilmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Sigorta Şirketine Açılacak Dava Oluyor mu ?

Trafiğe çıkan araçların zorunlu oldukları sigorta, trafik sigortası ve kasko olmak üzere ikiye ayrılmakla beraber, kaza sonrası doğabilecek, maddi, manevi, bedensel hasarlarla alakalı sorumlu hale gelmektedir. Devamında sigorta şirketi, gerek manevi, gerekse maddi, gerekse bedeni, hasarlarla alakalı tazminat davalarına muhatap olabilmektedir. Sigorta şirketine kaza sonrası dava açılabildiği gibi, Asliye Ticaret Mahkemesine dava açmanız gerekecektir. Araç sigortası Ticari bir işletme olduğundan kaynaklı Asliye Ticaret Mahkemesine gitmeniz gerekecektir.

Trafik Kazası Davası Kimlere Açılır ?

Trafik kazası yapana dava açılması’nda dikkat edilecek hususlardan bir diğeri de,Trafik kazası geçiren gerek maddi gerekse manevi , belki de bedeni hasar gören kişi kendi açabileceği gibi, kendi ailesi de dava açmaya yetkili olabilir. Kaza sonrasında yaralanmış, bedeni hasar görmüş kişi, yaşadığı maluliyet sebebi ile kalan çalışma süresi üzerinden, maddi tazminat açabilir, ayrıca bedenine gördüğü zarardan dolayı da manevi tazminat isteyebilir dava konusu edebilir. Trafik kazası yapana dava açılması, Kazada ölen ve bekar olan kişinin anne veya babası, ölen kişi evli ise, ölenin eşi, kazada kusuru olup da suçlu olan kaza yapana maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

                       Kazada bedensel anlamda hasar gören kaza mağdurunun, annesi, babası, evli ise eşi, sadece manevi tazminat açabilmekle farklı bir dava konusu olmadığından başka dava açma sı hukuki olmayacaktır. Trafik kazası yapana dava açılması, bakımından önemli konulardan bir diğeri de Kazada ölen kişiden maddi veya manevi destek alanlar, anne, baba, eş, dışında kalan akrabaları, kazayı yapan suçluya maddi tazminat açabilir. Ayrıca ölenin, öldüğüne üzüldükleri içinde manevi dayanışma tazminat davası açabilmektedirler. Öte yandan, kazaya sebebiyet verenler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

A-Trafik kazasına neden olan aracı süren, aracın işletmecisi olduğundan, kazaya sebep olana her türlü tazminat davası açılabilir.

B- Her ne kadar da olsa kaza yapan araç sahibi olmasa dahi, Aracın gerçek sahibi, ruhsatta adı gecene de tazminat davası açılabilir.

C- Kazaya karışan araca, kasko veya Trafik sigortasını yapan sigorta şirketine de  tazminat davası açılabilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Açılması Muhtemel Davalar Nelerdir ?

Kazada vefat edenin, annesi, babası veya eşi, kazaya sebebiyet verene karşı, tazminat davaları sırasıyla aşağıdaki gibidir;

Hastane Masrafları Tazmini için Tazminat Davası ; Vefat eden, ölmeden önce hastanede geçirdiği sürede, çıkan hastane masraflarının karşılanması adına, kazaya sebebiyet veren için tazminat favası açılabilir.

Destekten Yoksun Bırakılma ; Öbür adı maddi tazminat olan, vefat edenden, maddi destek alanların açabileceği Dava türüdür.

Manevi Tazminat ; Vefat edenin ailesi, eşinin, oğlunun, veya kızının ölmesi ile, duyduğu acı ve kederin, tazmini adına manevi tazminat açabilir. Manevi Tazminatta kıstaslar, Hakimin belirleyeceği unsurlarla karara bağlanabilmektedir. Kıstaslarda,

Kazada iki tarafın kusuru ve kusur oranları

Hak ve nesafet kaideleri

Kazanın meydana gelmesi, kazanın olma şekli

Kaza yapanın ve kazada mağdur olan veya ölenin ekonomik maddi durumları

Maddi Tazminat Belirlenme Şartları ; Kazaya sebebiyet verene açılan, maddi tazminat, açılacak destek tazminatı sonucunda belirlenmekle beraber, maddi tazminat hesaplama tablosu neticesi ortaya çıkabilmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Ölüm Maddi Tazminat Hesaplaması ; Trafik kazası yapana dava açılması‘nda vefat edenin, yaşı, çalışabilme süresi, emeklilik yaşı, Vefat edenin, vefat etmese ne kadar daha çalışabileceği, kazadaki vefat edenin, kazaya sebebiyet verenin kusur oranı, vefat etmeyip, beden hasarlı olarak kazadan kurtulması ve iş görememezlik halinin hesaplanması, aylık geliri, vefat edenin veya bedeni hasarlı olanın, 72 yaşına kadar kazanabileceği para, kazadan bedeni hasarlı kurtulanın, kaza kusur oranı, vefat edenin kusur oranı, bilirkişi marifetiyle belirlenip Mahkemeye sunulmalı, devamında Mahkemenin değerlendireceği kanaat ile karara bağlanması muhtemeldir. Tüm olanları değerlendirip, Ceza Davası Avukatı ile görüşüp, mutaala yapmak en doğru olanıdır.

YAZAR ; Avukat Melike Kavuğudurmaz Özer

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..