Makaleler
Ceza Yargılamasının Amaçları-Av.Melike Kavuğudurmaz Özer

CEZA YARGILAMASININ NEDENİ

Ceza yargılamasının esas amacı, adil yargılama ile adaleti sağlamaktır. Maddi gerçeğin araçları ve delilleridir. Bir iddia kanıtlanmadıkça hukuken bir anlamı yoktur. Bundan dolayıdır ki bir eylem , bir suç , bir iddia kanıtlanmadıkça suç değildir.

Ceza yargılamasında gerçek, her ne pahasına olursa olsun değil,  adil bir yargılama ile ortaya konulmalıdır. Ceza yargılamasında ihtimaller üzerinde değil, şüphe ile yaklaşım değil konunun asıl gerçeği aranır.

Bu nedenle Mahkumiyet ihtimallerle değil, kuşkudan uzak, bir kesinliğe dayandırılmalıdır. Ceza yargılamasında  Tam gerçeği bulmak amaçlandığından, bu amaca ulaşmak için hukuka uygun her türlü araştırma ve elemanlarının kullanılması ile gerçek bulunabilir.

Ceza Soruşturması Maddi Gerçek ortaya konulması

Soruşturma ve kovuşturma konusu eylemin, iddianın suç olup olmadığı, Yargılama konusu suçun şüpheli veya sanık tarafından işlenip işlenmediğinin tespiti ile yapılır.

Konunun Kısaca Özetleyecek  Olur İsek;

Ceza Davalarınız da şikayet hakkına binaalen kişiler kişileri şikayet edebilir, haklı veya haksız yere. Cumhuriyet Savcılığı konuyu soruşturma evresinden sonra gerekli araştırmaları yaparak, kovuşturmaya gerek duyar ise Mahkemeye sevk eder, gerek duymaz ise “Kovuşturma ve soruşturmaya yer olmadığına dair” karar vererek dosyayı kapatır.

Hakkınızda Haklı veya haksız yere şikayet olunabileceği varsayımından hareketle, hak arayışı yapmak kişinin en doğal hakkı sayıldığından, konuyu Ceza avukatı ile görüşüp, irdeledikten sonra, avukat tutulup tutulmayacağının kararının verilmesi, ileride karşınıza çıkabilecek yaptırımların neler olabileceği, hak arayışınızı nasıl ve ne şekilde yapmanız gerektiği konularını paylaşmanız gerekebilir.

Olası Ceza davaları nız da Online ortamda sanal ofisimizden bilgi alabilirsiniz.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..