Makaleler
Hırsızlık Suçu ve Unsurları Nedir-Avukat Melike Kavuğudurmaz

HIRSIZLIK SUÇU VE UNSURLARI

Türk Ceza Kanunumuzdaki düzenlemeye göre “zilyedinin (malı elinde bulunduran kişi) rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine ve ya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alması” olarak tanımlandırılmıştır. TCK 142 ve 143 te suçun nitelikli hallerini yan daha ağır cezayı gerektiren halini, TCK m.144 ve 146’ da ise cezanın indirilmesi gerektiren hallere yer verilmiştir. Örneğin; malın değerinin azlığı ve ağır ve acil bir gereksinim halinde bunun giderilmesi amacıyla suçun işlenilmesi halinde duruma göre cezasızlık nedeni olarakta olabilmektedir.

Bu suçun maddi konusu başkasına ait taşınır bir malın suça konu olmasıdır. Mal kavramını ise Türk Medeni Kanunumuza göre belirlemekteyiz. Ayrıca suçun unsurlarından bir diğeri malın taşınır olması ve zilyedinden rızası dışında alınmış olması gereklidir.  Örneğin ; zilyedin faile hata ile bırakılması durumunda suç oluşmayacaktır. Örnek olarak esnafın hatayla fazla para üstü ödemesi gibi.  Bu hususta dosya kapsamı iyi incelenmeli, ceza avukatı ile görüşülmeli, hatta tecrubeli ceza avukatı bulunmalı konu somut olay şartları suçun tanımı ve unsurlarıyla örtüşüp örtüşmediği ya da  cezasızlık nedenleri veya ceza indirimi halleri avukat nız tarafından değerlendirilmelidir.

KATEGORİLER

2 yorum

  • K.E

    Öyle dürüst, kendinden emin ve güzel bir ahlaka sahip ki. Karşısındaki insana , mimikleriyle ve duruşuyla, şartlar ne olursa olsun önce adalet hissini uyandıran bir iş kadını. Geleceğiniz de savunduğunuz adalet gibi güzel ve umut dolu olsun Melike hanım başarılarınızı diliyorum.

Bir cevap yazın