Makaleler
İcra Avukatı-İcra Taahhüdü Nerede İmzalanır, Taahhütnamesi İle Alakalı Bilinmesi Gerekenler

İcra Taahhüdü İmzalanması

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

İcra Taahhüdü İmzalanması, Ödeyemediği borcundan dolayı konuyu erteleyebilmek, eşyasının haczedilmesini engelleyebilmek ya da zamanla öderim inşallah niyeti ile gerek evlerine ya da işyerlerine gelen icra memurları önünde gerekse, Tenziğle bazı Avukatların tahsilat baskısı nedeniyle icra dairelerinde borçlu, alacaklı veya alacaklı vekili aracılığı ile ödeme Taahhüdünde bulunuyorlar.

İcra Taahhüdü İmzalanması, sonucu esasen bu hapis cezasıyla karşı karşıya kalanların büyük çoğunluğu ev hanımlarıdır. Aile reisinin bir şekilde doğmuş olan borcundan dolayı eve haciz gelmekte, çevre ve çocuklarına karşı mahcubiyet yaşayan evin hanımına bu baskı altında taahhüt imzalatmakta ve ödenmeyen bu taahhüt sonucu evin hanımı, anne ceza evine girmektedir.

Bu hem hukuksal boyutta hem de vicdanen kabul edilemez bir vakaadır. Kaldı ki bir çok ev hanımın bu taahhüdün yerine getirilemediği zaman hapis cezası ile karşı karşıya kalacağından haberi yoktur.

İcra Taahhüdü İmzalanması, ancak icra memuru karşısında icra dairesinde olmalıdır, Çünkü Taahhüdün ne olduğu ne demek olduğunu cezası var mı, yok mu doğru dürüst açıklanmamakta üstü kapalı geçiştiridiği görülmekte ve duyulmaktadır.

İcra Taahhüdü İmzalanması, oldukça önemli bir konu ve sorumluluk içerdiği için, Tenziğle, Ne yazık ki bazı icra memurlarımız bile bu yaptırımın olduğunu, borçluya izah etme görevini unutmuşta olabilir, ayrıca taahhüdü yapıp imzayı aldıktan sonra, atılan imzanın yerine getirilmediği anda cezası olduğunu söyleyenlerde buluna bilmektedir,

İcra Taahhüdü İmzalanması, ve getirdiği sorumluluklar, taahhüt yapılmadan taahhüde imza atılmadan bunlar tek tek icra memuru tarafından izah edilmesi zorunluluğu olduğu gibi icra memurunun görevidir de AYRICA; Haciz anında yahut icra Müdürlüğü’nde İCRA KEFİLİĞİ ve ÖDEME TAAHHÜDÜ olunacaksa öncelikle bu kişinin evli olup olmadığına bakılması , evli ise her ikisinde de eş rızası aranması gerekir ve Yeni 6098 Sayılı Borçlar Kanunu md.854 gereğincede şarttır.

İcra Taahhüdü İmzalanması, konusunda istisna durumlardan birisi olan, Limited şirket ortak müdürü, A.Ş müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri, ticari sicile kayıtlı işletmenin sahibi işletmesi adına kefil oluyorsa eş rızası aranmaz.

Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığım, nedenlerden dolayı, İcra harç hesaplaması, nın yaptırılması, İcra Taahhüdü hakkında bilgi sahibi olmadan eşlerinizin imza atmaması, hangi durumlarda icra taahhüdü geçersizliği olabilir , araştırılması, icra taahhüdünün nerede alınması gerektiği, icra taahhüdü cezası nın ne olduğu nun bilinmesi, icra taahhüdü ferileri nelerdir gibi konularda bilgi sahibi olma bakımından icra avukatı ndan bilgi sahibi olunmadan imza atılmamalıdır.

Yasada Yeni Borçlar Kanunu

MADDE 584

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

MADDE 583

Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

BU NEDENLE; Evli olan kişilerin bu rızası yazılı olarak alınmadığı sürece İcra Kefilliği geçersiz olup, Yapılan Ödeme Taahhüdü de geçersiz olacağından bahisle,Ödeme taahhüdü İhlal nedeni ile,İcra Ceza Mahkemesinde açılan,İcra Taahhüdü Cezası Davasındaödeme taahhüdün de bulunan kişiye ceza verilmeyip Beraat Kararı verilebilecek olabilir.  Öncelikle Haciz esnasında ödeme taahhüdü nde bulunan borçluya karşı taahhüdün ihlali sebebiyle açılan davada “nüfus kaydı incelenmesinde sanığın evli olduğunun anlaşıldığı ve tutanakta yazılı kefalete eşinin onayının alınmadığı” anlaşılırsa bu neden gerekçesiyle aynen taahhütte bulunana beraat kararı da verilebilir.

Sonuç olarak, 3 aylık hapis cezası alan ve kolluk kuvvetlerince aranan zor durumda kalan bu kişiler Bazı alacaklı avukatının, asıl alacağının çok çok üstünde talep edilen bir rakamla, yani “Bana bu miktarı ödersin ya da ceza evini boylarsın” gibi kelimeleriyle karşı karşıya kalındığında görülmektedir.

                 İcra Mahkemesi Yargılama Kararı İcra Taahhüdü Cezası

İcra mahkemesi kararından ve kararın kesinleşmesinden önce tutuklama söz konusu olmaz ve taahhüdü ihlal suçun unsurları oluşmuşsa 2004/340 maddesine göre.. ödeme şartını makul bir sebebi olmaksızın ihlal halinde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir ve hapsin tatbikine başladıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye olunur.

Mahkemede hazırsanız karar yüzünüze verildiğinde tefhimen yani yüze okundu ve tebliğ edildi demektir bu karara 7 günlük itiraz süreniz başlamıştır ,eğer mahkemede hazır bulunmaz karar gıyabınızda verilmişse bu karar size yazılı olarak adresinize gönderilerek tebliğ edilir ve tebliğ aldığınız tarihten itibaren bu ceza kararına karşı bir üst numaralı icra ceza mahkemesine 7 günlük itiraz süreniz başlamış demektir.Bunla ilgili itiraz dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

Borçlu tarafından yapılan ve alacaklının onayına tabi olan taahhüdler uygulamada ev ve iş yeri hacizleriyle oluşan baskı sonucu yapılan taahhüdleridir. Hakim ortada geçerli bir taahhüt varsa ve taahhüde uymamanın makul bir sebebi yoksa cezaya hükmedecektir. Konuların icra avukatı tarafından irdelenmesi, dosya kapsamında neler yapılması gerektiği ve yapılacakların ona göre tespiti gerekebilir. Konusunda uzman İcra Avukatı ile görüşmenizde Taahhüd imzalayanlar ve ödeyemeyenler için çeşitli hapis cezaları verilebileceğinden, gerekirse icra avukatı ile görüşmenizi tavsiye edebilirim, konunun önemi ve sorumluluk altına girildikten sonra yapılması gerekenler avukat tarafından gözlemlenmeli taahhüd imzalayanlara gereken bilgileri vermelidir diye düşünmekteyim.

Sunum ve Hazırlama: Av.Melike KAVUĞUDURMAZ

KATEGORİLER

1 Yorum

  • M.Ç

    İcra Taahhüdü nerede imzalanır, İcra taahhüdü nedir, İcra taahhüdünün yaptırımları nelerdir, İcra Taahhüdünde hapis cezası varmı dır bilmeyenlerin çok istifade edebileceği bir yazı.

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..