Makaleler
Genel Haciz Yoluyla Takip

Genel Haciz Yoluyla Takip 

Takip talebi İcra müdürüne geldiğinde, gerekli şartlar sağlandığına karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin icra müdürü tarafından kabul edilmemesi halinde, icra müdürünün verdiği karar tutanak düzenlenerek yazılır.

Ödeme meri takip talebi ile uyumlu olması gerekir. Ödeme emri ile takip talebi arasında fark varsa, hakkın korunmaması ve yerine getirilmemesi sebebi ile süresiz şikayet sebebi olabilir.

İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emri tebliği icra takibinde borçluya karşı yapılan ilk icra takip işlemi olarak değerlendirilir. Ödeme emri alacaklı ile borçlu arasında köprü olup, söz konusu alacağın dayanağı bu belgede gösterilmektedir.

Ödeme emri, bir nevi borçlunun takibe karşı kayabilmesi için hazırlanmış bir tezkeredir. Bu yönüyle ödeme emri, icra takiplerinde işlemin en önemli öğeleridir diyebiliriz. İcra takip işlemlerinin başlatılabilmesi ödeme emrinin tebliği ve kesinleşmesi ile başlamış olmakla beraber, ödeme emrinin usule uygun tebliğ edilip edilmediğinin tespiti yapılmadan icra başlatılamaz.

Aksi durumda ödeme emri ve icra işlemleri geçersiz kalabilir. Bu tür işlemlerde borçlunun itirazı ile takip durdurulabilir. İcra emri tebliği edilmeden, borçlunun haberi olmadan yapılan takiplerde, borçlu konuyu İcra avukatı ile değerlendirmeli, şikayet yoluna süresi geçirilmeden gidilmelidir. Devamında şikayet yoluna gidilmez ise takip kesinleşir ve gerçek borçlu olsun veya olmasın takip başlatılan adına, daha büyük mağduriyetler yaşayabilir. Bu nedenlerle icra avukatıbu sorunu çözebilir.

Borçluya itiraz hakkı tanınmadan yapılan tüm işlemler yasalar nezdinde geçersizdir. Aynı zamanda bu tür takipler süresiz şikayet yolu ile itirazı açık olan işlemlerden olup, avukat aracılığı işlemlerin takibi, sürelerin ve yapılması elzem olan işlemlerin devamı ve takibi açısından önemlidir.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

Borçlu ödeme emrine kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz etmez ise takip icra müdürlüğü açısından kesinleşir. Ayrıca borçlu evet ben borçluyum derse icra müdürlüğüne, yine takip kesinleşebilir.

Borçlunun itiraz etmemesi üzere fiziksel haciz veya fiili haciz düzenlenerek alacaklının alacak hakkı korunmaya çalışılır.7 gün içinde borcu ödemesi için süre verilir. Borçlu borcunu süre zarfında öderse artık takibe devam edilmez.

Ödeme Emrine İtiraz

Borçlu olsun olmasın, icra emri tebliğinden sonra süresi 7 gün içinde ilgili icra müdürlüğüne, borcun kendisine ait olmadığını, borcun vadesinin henüz gelmediğini, borcun ödeme merindeki meblağ kadar olmadığını, senet altında bulunan imzanın kendisine ait olmadığını iddia ederek itiraz hakkını kullanabilir.

Borçlu veya ödememe emri tebliğ edilen yukarıdaki sebeplerden dolayı, icra müdürlüğüne yazılı olarak itirazı üzere, takip sebebi ispatlanana kadar durur. Senetlerde yapılan itirazlar resmi senette yapılamaz. Avukat Melike Kavuğudurmaz Online ofisden destek alabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz.

YAZAR :Avukat Melike Kavuğudurmaz – Kayseri Barosu Avukatı

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..