Makaleler
Evlenme Ehliyeti ve Engelleri

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELİ

Kadın veya Erkek On yedi yaşını doldurmadıkça evlenmeleri yasalarımız gereği yasaktır. Ancak istisna durumlar olabilir bu durumların tespiti de Hakim tarafından yapılarak evlenmeye izin verilebilir. İmkanlar ölçüsünde Hakim kararından önce ana ve baba veya vasi dinlenebilir. Bu konuları Aile Avukatı ile görüşülüp, bilgi alınması ona göre yol alınması yapılmalıdır.

Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanlar Evlenemez.

Küçük, Yasal Temsilcilerinin İzni Olmadıkça Evlenemez.

Evlenmenin ilanı esnasında ana ve babadan, yalnızca biri velayeti haiz ise onun rızası kafidir. Kısıtlı yasal temsilcinin izni olmadıkça evlenemez. Mahcur, vasisinin rızası olmadıkça da evlenemez. Hakim haklı sebep  olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Vasinin imtinai takdirinde mahcur, mahkemeye müracaat edebilir.

Evlenme Engelleri

a. Hısımlık

Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır;

1-Üstsoy ile altsoy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya altsoyu arasında,

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında,

b. Önce ki Evlilik

Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

c. Gaiplik Durumunda

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir. Gaibin karı ve kocası ya gaiplik davası ile birlikte evliliğin feshini ister ya da gaiplik kararı verilip de nüfusa tescil edilmişse nüfus müdürlüğüne müracaat ile evliliğin feshini talep eder. Bu tescil evliliğin feshinin tüm neticelerini hasıl eder. Evliliğin feshinin gaiplik davası ile birlikte talep edilmesi halinde boşanma hakkındaki usul uygulanır.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..