Makaleler
İş Kazası sonrası işten atılma-Sosyal Güvenlik Kanunu-İşçi Avukatı-Melike Kavuğudurmaz Özer

İŞ KAZASI SONRASI İŞTEN ÇIKARILMA 

                                        Birey, insanlık tarihinin her döneminde, kendisini yoksulluğa iten, geleceğini tehdit eden olaylardan korunma duygu ve çabası içinde olmuştur. Hastalık, sakatlık ve yaşlılık gibi insanoğlunun kaçınılmaz olarak yaşadığı olayların; açlık, sefalet ve yoksullukla eş anlama geldiği dönemlerde, insanlığın yarın endişesinden arınarak bağımsızlığa kavuşmak en temel ihtiyacıdır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle sosyal alandaki gelişmelerin uyumu sağlanmadıkça sosyal tehlikeler ve buna bağlı sonuçlar varlığını koruyacaktır. Dolayısıyla sosyal tehlikelerin insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla sosyal güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır.

                                       Sosyal güvenliğin bu amacına yönelik ortaya çıkan bir durum da ölen sigortalının yakınlarının korunmasıdır. Sigortalının ölümü ile geçim olanaklarını kaybeden eşe, henüz çalışma yaşına gelmemiş çocuklarına ve sigortalının desteğiyle yaşamlarını sürdüren ana babaya kesilen gelirlerinin yerini alacak yardımlar yapılması gerekmektedir. Bu sebeple de hak sahipliği kavramı ortaya çıkmıştır. İşte bu çalışmada, hak sahibi kavramı, hak sahiplerinin kimler olduğu, bu kişilere yapılan yardımlardan ölüm aylığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yapılan yarımlar, cenaze ödeneği, evlenme ödeneği ve gelir bağlanması anlatılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA KULLANILAN SİSTEMLER

                                       Sosyal güvenlik anlamında iki sistem benimsenmiştir: Primli Sosyal Güvenlik ve Primsiz Sosyal Güvenlik. Gelirlerinin devlet bütçesinden sağlandığı sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler primsiz sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alırken gelirlerini ödenen primlerin oluşturduğu sosyal sigortalar ise primli sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer almaktadır. Sosyal sigortalar ise kısa vadeli sigorta türleri ve uzun vadeli sigorta türleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Konuları Sigorta Avukatı ile görüşmeniz gerekebilir.

                                      İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası kısa vadeli sigorta kolları iken malullük sigortası, yaşlılık sigortası ve ölüm sigortası ise uzun vadeli sigorta kolları içerisinde yer alır. 

Avukat,  Melike Kavuğudurmaz  internet sitesinden, Sanal ofisimizi ziyaret edebilir, dava konunuz ile alakalı bilgi alabilirsiniz.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..