Makaleler
Yağma suçu ve unsurları-Ceza Avukatı Melike Kavuğudurmaz

YAĞMA SUÇU VE UNSURLARI

Halk arasında bilinen adıyla “gasp” suçu kanuni düzenleme de “yağma” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağma suçunun tanıma Türk ceza kanunumuzda madde 148/1 e de “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur bırakan kişi” cezalandırılır şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım malın yağması suçunun tanımı olup senedin yağması suçuyla karıştırılmamalıdır.

Suçun Maddi unsuru cebir ve tehdit kullanmak suretiyle bir malı teslime zorlama ya da malın alınmasına karşı koymamaya mecbur bırakmak oluşturmaktadır. Bu hususta yargılama esnasında suçun tarifi ve hukuki zemine oturtulması bu açıdan çok önemlidir. Yağma sucu kanuni düzenlenme içerisinde kasten işlenebilen suçlardan olup taksirle işlenme olanağı bulunmayan bir suçtur.

Yağma suçuna teşebbüs mümkündür. Ağır ceza avukatı veya ceza avukatı ile görüşmede yarar vardır.Yağma suçu neticesi harekete bitişik bir suç türüdür. Örneğin; cebir ve tehdit kullanılmasına rağmen mal alınamamışsa suç teşebbüs aşamasında kalacaktır. Belirtmek gerekir ki suçun sona erme anına kadar fail suçtan gönüllü vazgeçerse, yağmaya teşebbüsten değil tehdit veya somut şartlara göre kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılabilir.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..