Makaleler
Ceza Avukatı-Taşınır Satış Sözleşmesi-Avukat-Melike Kavuğudurmaz Özer

  TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

                            Alıcının ödemeyi üstlendiği bir bedel karşılığında satıcının satılan bir mal üzerindeki hakkı, ona devretmeyi borçlandığı sözleşmeye satış sözleşmesi denir. Taşınmaz satış sözleşmesi, ile satış sözleşmesinin konusu, satılan ister taşınır, ister taşınmaz olsun maddi bir mal olursa zilyetlik ve mülkiyetinin, hak gibi maddi olmayan bir mal ise hak sahipliğinin alıcıya ödeneceği bir bedel karşılığında devri söz konusu olur.

                            Satılanı devir borcu altına girene kimseye satıcı; Taşınmaz Satış Sözleşmesi, ile bedeli ödeme borcu altına giren kimseye alıcı adı verilir. Esasında Taşınmaz Satış Sözleşmesi bir borç sözleşmesidir. Taşınmaz Satış sözleşmesi gerek alıcıya gerekse satıcıya borç yükleyen akit, sözleşmesi anlamına gelmektedir. Satış sözleşmesi ivazlı, rızai, ani edimli, sebebe bağlı bir sözleşmedir.

SATILAN MAL ;

Bir kimsenin mal varlığı na dahil ve parayla ölçülebilen her türlü ekonomik değer üzerinde hukuki hakimiyet kurmaya elverişli olduğu ekonomik değer, üzerinde hukuki hakimiyet kurmaya elverişli olduğu ölçüde, Taşınmaz Satış Sözleşmesi’nin konusunu oluşturabilir; satılan mal kavramı içinde yer alabilir.

                                Maddi mala “Şey “ de denir Satılan mal taşınır veya taşınmaz mal gibi cismani varlığı olan maddi bir mal olabileceği gibi elektrik gaz, ve diğer doğal güçler gibi cismani varlığı olmayan maddi bir malda olabilir.

                               Maddi olmayan mallara gösterilebilecek misal ise haklar dır. Haklar mutlak olabileceği gibi nispi de olabilir. Taşınmaz Satış Sözleşmesi’nin yapıldığı sırada henüz mevcut olmayan, müstakbel bir malda satışa konu olabilir. Söz kurulması anında henüz mevcut olmayan mal, ifa zamanında da sürekli olarak mevcut olmadığı takdirde başlangıçtaki imkansızlık söz konusudur.

                              Bu takdirde satış TBK 27 uyarınca batıldır ancak bunu için satıcının kusursuz olması gerekir. Satılan malın belirlenebilir olması yeterlidir. Dolayısıyla satılan mal, taşınmaz satış sözleşmesi’nin yapıldığı sırada belirli olmasa da en geç ifa zamanı belirlenebilir olmalıdır.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..