Haksız fiilin oluşma şartları

Haksız Fiiller ve Suçlar-Avukat Melike Kavuğudurmaz