Makaleler
Ceza Davalarında Zaman Aşımı Ne Zaman ve Nasıl Başlar

Kasden Öldürmenin İhmalli Davranışla İşlenmesi        

 

1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinde sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir

2) İhmali ve ,icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için kişinin;

a)Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir

3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirimde yapılmayabilir.

Kasden öldürme suçları arasına giren İhmalden kaynaklanan davranışla ölüme sebebiyet vermek, bizzat suçu işlemek, suçun oluşmasına neden olmak için ;yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, Hakim veya Hakimlerin takdiri ile cezalarda değişiklikler olabilir.

Burada en önemli unsur, suç delilleri, yapılan savunma, hazırlanan raporlar olayın yönünü belirleyecek cezanın veya ceza almamanın tespitinde, Hakim Kararına ışık tutacak unsurları oluşturmaktadır.

Avukatınız, Ceza konularında sizleri bilgilendirebilir, detay anlatabilir, konunun mahiyeti açısından detaylıca görüşmek olay ı masaya yatırmak değerlendirmeyi oan göre yapmak en doğru olanıdır.

 

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..