Makaleler
Karşılıksız Çek Cezaları-Ceza Avukatı-Kayseri | İcra Avukatı

ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALMASI

Çek bilindiği üzere kambiyo senedi olup kendisine özel olarak düzenleme alanı bulan 5941 sayılı çek kanunuyla sınırları, kuralları belirlenmiştir. Bir Çek bedeli ödenmediği durumda gerek cirontolar gerekse avalistler bu borçtan sorumlu tutulabilecektir. Çek bedelinin ödenmemesi yani “karşılıksız” olmasının kanunen belirli sonuçları bulunmaktadır. Ancak bu husus bazı şartlara bağlanmıştır. Çek bedelinden cirontaların ve avalistlerin müteselsil olarak sorumlu tutulabilmesi için öncelikli olarak hamilin çeki karşılıksız kalmasına dayalı hakkını kullanabilmesi için, hem çeki TK 796 ya göre uygun ibraz süreleri içerisinde muhataba ödenmek üzere ibraz edilmesi, hem de ibraz edilen çekin ödenmediğinin TK 808 ‘de belirtilen yollardan biri ile tespit ettirmesi gereklidir.

Bu bağlamda eğer ki bir çekin cirantası veya avalisti konumunda bir borç sizden talep edilmişse konu da uzman avukat, İşini iyi bilen, icra avukatı bir avukat aracılığıyla hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Zira somut olayın şartları gerek çek kanunu, gerekse ticaret kanununun ilgili hükümleri İcra avukatı tarafından yorumlanabilecektir.

Başvuru Hakkını Kaybeden Hamilin Hukuki Başvuru Yolları

Çek bedeli ödenmediği takdirde hamil, kanunen çek sorumlularına gideceği şüpheden uzaktır. Bu başvuru hakkı içerik ve sorumluların kapsamı izlenecek hukuki yol olarak farklılık gösterebilecektir. Şöyle ki ;

çek süresinde ibraz edilmeyip ya da ibraz edilmiş ancak ödenmeme durumu tespit ettirilememiş olması halinde hamil, düzenleyen dahil diğer borçlulara karşı başvuru hakkını kaybedebileceği gibi bu hakkı zaman aşımına dahi uğramış olabilir.

Bu sebeple avukat ile danışmanlık hususunu gözden geçirmeniz tavsiye olunur.  Hamil başvuru hakkını kaybettiği varsayımında izleyeceği yollardan biri TK 818/1 yaptığı yollama uyarınca çekler hakkında uygulama alanı bulabilecek olan TK 732 hükmüne dayalı sebepsiz zenginleşme davasıdır. İcra Avukatı nız konuyu bilen birisi olduğundan, bilgi almanız gerekebilir. Bu davanın kapsam ve amacı; başvurma hakkının kaybı ya da zaman aşımına  uğramasının neden olduğu ve çekin asıl borçlusu olan şahsın yani düzenleyenin hamilin zararına gerçekleşen “zenginleşmeyi” giderme amacı ile öngörülmüştür.

Daha büyük zararlarla karşılaşmama adına yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığım konuları varsa işiniz, dikkatlice okumanızı tavsiye derim. Avukat & Arabulucu Melike Kavuğudurmaz Özer

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..