Makaleler
Cebri icra Uygulama Çeşitleri-Av.Melike Kavuğudurmaz Özer

CEBRİ İCRA UYGULAMA ÇEŞİTLERİ

A.İLAMLI İCRA

İlamlı icra da hakkı yerine getirilmeyen veya ihlal edilen kişi, mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder. Açılan dava sonunda talepte bulunan lehine sonuç çıkarsa, davalı mahkeme kararıyla ortaya çıkan edimi yerine getirmekle yükümlüdür. Şayet yerine getirmezse, alacaklı icra dairesine başvurarak ilamın zorla yerine getirilmesini talep ederek, borçluya bir icra emri gönderir. Borçlu bu yol da daha önce yargılama yapılmış olduğundan bu takibe karşı koyarak durdurması mümkün değildir.

B.İLAMSIZ İCRA

İlamsız icra başvurusu sadece para ve teminat alacaklar için başvurulabilecek ilamsız icra yolu ile takibi düzenlenmiştir. Bu takip yolunu seçen alacaklı, alacağını mahkeme ilamıyla hüküm altına alması gerekmemektedir. Alacaklı, doğrudan icra dairesine başvurarak takip yapabilir. İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama söz konusu olmadığından, borçluya kendisine karşı yürütülen takibe İTİRAZ ederek takibin sonuçlanmasına engel olma hakkı tanınmıştır. İlamsız icra takibi para ve teminat alacaklarının yanı sıra kira alacağının ödenmemesi ya da kira süresinin sona ermesi durumunda taşınmazın tahliyesi için kabul edilmiştir.

İlamsız icra yolu da kendi içinde Genel Haciz yoluyla takip ( İİK. M.46-114),

Kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) özgü haciz yolu ile takip,   (İİK. M.167-176)

Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip  (İİK m.69-275)olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

C.REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (İİK m.145-153)

Rehinin özelliği sebebiyle, alacağı rehinle teminat altına alınmış olan alacaklılar açısından ayrıca kanunda bir icra takibi öngörülmektedir. Ancak bu yola diğer teminatlar için değil, sadece rehinli alacaklar için başvurabilir. Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipte kural olarak alacaklı keyfi olarak kanunda öngörülen diğer icra takibi yollarına başvuramaz. Öncelikli olarak rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvuru zorunluluğu mevcuttur. Bu takipte ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alacaklı, borç ödenmediği takdirde bu yollara başvurarak rehinin satılmasını ve bedelinden alacağın ödenmesini isteyebilir. Bu işlemler gerçekleşirken avukat a ihtiyaç duyulabilir. Şayet avukatdan destek alınmaz ise usulde uygulamada kaçıran ayrıntılar olabilir. Bu nedenledir ki konusunda uzman ,icra avukatı ile görüşülmesinde fayda çoktur. Avukat Melike Kavuğudurmaz dan en hızlı, en doğru, bilgiler edinebilir, sanal ofisten destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla.

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..