Makaleler
Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapmak

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU

Refaranduma sunularak kabul edilen 2010 yılın Anayasal Değişikliği ile 148.Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenerek, Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapabilme olanağı sağlanmıştır.

-Herkes Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa insan hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası ile Anayasa Mahkemesi ne başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Denilmiştir.

Bireysel Başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken huşularda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Anayasa şikayeti de denilen kişisel başvuru ile temel hakların mahkemelerde korunması için eksiksiz, boşluğu bulunmayan bir hukuki korunma sağlanmak istenmiştir.

Anayasalarda güvence altına alınan temel haklardan bir kısmı, yargı organları tarafından da korunması gereken haklardandır. Bu hakların yargı içine korunması için usul kanunlarında birçok düzenleme yer almaktadır. Bu tür konuların daha iyi anlaşılır hale başvuru yapacak tarafından getirilmesi yolunda Medeni Usul Avukatı ile temasa geçmesinde yarar olabilir.

Uluslar arası platformlarda başvuru yapacak kişiyi temsilen seçilmesi uygun görülen Avukat Anayasa Mahkemesin den de sonuç alamaz ise, gerek Türkçe gerekse İngilizce lisan bilmesi konunun, Avrupa insan hakları Mahkemelerine taşınması bakımından da gerekli olabilir.

Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru imkanı, Avrupa insan hakları mahkemesine başvurulmadan önce son olarak başvurulacak bir imkan olacaktır. Bu sayede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine önünde mahkum olma ihtimalide en aza indirilmek istenmektedir.

Anayasa Mahkemesi, Kişisel başvuru üzerine süper temyiz mahkemesi olarak görev yapmayacaktır. Anayasa Mahkemesi bu başvuru üzerine yerel mahkemenin somut olaydaki kanun uygulamasını inceler nede bu konuda karar verir.

Anayasa Mahkemesi başvuru üzerine yapacağı incelemede, vakıaların ve delillerin değerlendirilmesi ile hukukun somut olaya uygulanması (atlama) yada mahkemenin takdir yetkisini doğru olarak kullanıp kullanmadığını inceleyemez.

Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yolu ile temel hakların mahkemedeki yargılama sırasında ihlal edilmesi sebebi ile başvurulur. Mahkeme bu konuda ihmalin bulunup bulunmadığını, genellikle adil yargılama hakkına aykırı davranılıp davranılmadığı açısından inceleyecektir. Şayet Anayasa Mahkemesine Başvuru zorunluluk oluşturdu ise başvuru yapacak olan kişi bakımından deneyimli bir Avukat ile temasa geçilmesinde yarar olabilecektir.

Konunun Anayasa Mahkemesi ne anlatılması, hatalı yollardan izahı yapılmaya çalışılırsa Aksi durumlarda Anayasa Mahkemesi Başvuru hakkında Red kararı verebilir.

Anayasa Mahkeme Başvurularınızda,Sanal ofisimizi ziyaret edebilir bilgi sahibi olabilirsiniz. Saygılarımızla

KATEGORİLER

Bir cevap yazın